การบำบัดด้วยโคลนสำหรับโรคข้ออักเสบ - โรคไขข้อ

การบำบัดด้วยโคลนสำหรับโรคข้ออักเสบตัวเลือกของบรรณาธิการ
การสร้างกระดูกนอกมดลูกและการโต้เถียงของ Medtronic
การสร้างกระดูกนอกมดลูกและการโต้เถียงของ Medtronic
การบำบัดด้วยการอาบน้ำโคลนอาจช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบ นักวิจัยได้พิจารณาว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคไขข้ออักเสบและโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน