วัคซีนอาจลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้ถึง 40% - สุขภาพข่าว

วัคซีนอาจลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้ถึง 40%ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การสร้างกระดูกนอกมดลูกและการโต้เถียงของ Medtronic
การสร้างกระดูกนอกมดลูกและการโต้เถียงของ Medtronic
งานวิจัยใหม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการได้รับไข้หวัดใหญ่และปอดบวมและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้