ผู้หญิงที่เป็นโรคโควิด -19 เรื้อรังต้องให้แพทย์ได้ยิน - ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า

ผู้หญิงที่เป็นโรคโควิด -19 เรื้อรังต้องให้แพทย์ได้ยินตัวเลือกของบรรณาธิการ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
ผู้หญิงที่ติดเชื้อ COVID-19 เรื้อรังหรือที่เรียกว่า "คนเดินทางไกล" กล่าวว่าอาการของพวกเขามักถูกแพทย์ไล่ออกทำให้การรักษาเป็นเรื่องยาก