ประโยชน์ของพิลาทิสสำหรับ FIBROMYALGIA - CFS - FIBROMYALGIA

ประโยชน์ของพิลาทิสสำหรับ Fibromyalgiaตัวเลือกของบรรณาธิการ
การสร้างกระดูกนอกมดลูกและการโต้เถียงของ Medtronic
การสร้างกระดูกนอกมดลูกและการโต้เถียงของ Medtronic
ค้นพบว่าพิลาทิสมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่เป็นโรคไฟโบรไมอัลเจียหรืออาการอ่อนเพลียเรื้อรัง แต่อาจเสี่ยงหากผลักไปไกลเกินไป