อุปกรณ์จัดฟัน: วัตถุประสงค์การใช้งานและสิ่งที่คาดหวัง - ทันตกรรมสุขภาพ

ทำไมลูกของคุณอาจต้องสวมอุปกรณ์จัดฟันตัวเลือกของบรรณาธิการ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
อุปกรณ์จัดฟันถูกนำมาใช้ในทางทันตกรรมเพื่อรักษาฟันเหยิน (retrognathia), underbite (prognathia) และความผิดปกติของการจัดตำแหน่งอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ