ไวรัส ZIKA: สัญญาณอาการและภาวะแทรกซ้อน - ติดเชื้อ-โรค

อาการของไวรัสซิกาตัวเลือกของบรรณาธิการ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
อาการของไวรัสซิกามักไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจทำให้ร้ายแรงได้ทำให้เกิดอาการ Guillain-Barre syndrome หรือความบกพร่องโดยกำเนิดที่เรียกว่า microcephaly