กำเริบเทียบกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดทนไฟ - โรคมะเร็ง

การทำความเข้าใจ Relapsed vs. Refractory Multiple Myelomaตัวเลือกของบรรณาธิการ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
เนื้องอกหลายชนิดไม่สามารถรักษาให้หายได้และมักจะกลับมาหลังจากช่วงเวลาหนึ่งของการให้อภัย เมื่อไม่ตอบสนองต่อการรักษาเรียกว่าวัสดุทนไฟ