ผิวแดง: ภาพรวมและอื่น ๆ - ผิวสุขภาพ

ผิวแดงคืออะไร?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
ผิวแดง (ผื่นแดงหรือแดง) เป็นอาการทั่วไปที่มีสาเหตุมาจากการถูกแดดเผาไปจนถึงผิวหนังอักเสบ ไม่ค่อยบ่งบอกถึงโรคประจำตัว