การใช้เฮโรอีนและการติดเชื้อที่เกี่ยวข้อง - ติดเชื้อ-โรค

การใช้เฮโรอีนและการติดเชื้อตัวเลือกของบรรณาธิการ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอชไอวีและเอดส์?
อัตราเฮโรอีนสูงขึ้นในสหรัฐฯ เรียนรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อตั้งแต่ตับอักเสบไปจนถึงบาดทะยักและโรคแอนแทรกซ์ซึ่งเกิดขึ้นหลังการใช้ยาฉีด