ระยะ TELOGEN ของวงจรผม - ผิวสุขภาพ

ระยะ Telogen ของวงจรผมตัวเลือกของบรรณาธิการ
การสร้างกระดูกนอกมดลูกและการโต้เถียงของ Medtronic
การสร้างกระดูกนอกมดลูกและการโต้เถียงของ Medtronic
เรียนรู้เกี่ยวกับระยะพักตัวหรือระยะเทโลเจนของวงจรผมและผลของการสูญเสียเส้นผมประเภทต่างๆได้อย่างไร